ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> ดาวน์โหลดกฎหมายน่ารู้/เอกสาร  

ดาวน์โหลดกฎหมายน่ารู้/เอกสาร

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550.pdf
กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/1/2556 10:34SKA003-APP\nitikon
ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเพลิงไหม้บ้านพักและอาคารสถานที่ของทางราชการ.pdf
ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเพลิงไหม้บ้านพักและอาคารสถานที่ของทางราชการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/1/2556 10:56SKA003-APP\nitikon
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539.doc
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/1/2556 10:27SKA003-APP\nitikon
พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 2547.pdf
พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 2547ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/1/2556 10:22SKA003-APP\nitikon
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539pdf
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/1/2556 10:30SKA003-APP\nitikon
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.2547.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.2547ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/1/2556 10:37SKA003-APP\nitikon