ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> ดาวน์โหลดกฎหมายน่ารู้/เอกสาร  

ดาวน์โหลดกฎหมายน่ารู้/เอกสาร

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550.pdf
กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/1/2556 10:34SKA003-APP\nitikon
คำพิพากษาปกครองสูงสุด เรื่องให้ช่วยราชการชั่วคราว.pdf
คำพิพากษาปกครองสูงสุด เรื่องให้ช่วยราชการชั่วคราวใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2561 14:45SKA003-APP\nitikon2927
ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเพลิงไหม้บ้านพักและอาคารสถานที่ของทางราชการ.pdf
ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเพลิงไหม้บ้านพักและอาคารสถานที่ของทางราชการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/1/2556 10:56SKA003-APP\nitikon
บทความเรื่องการรับสินบน.pdf
บทความเรื่องการรับสินบนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2561 15:11SKA003-APP\nitikon2927
แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf
แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2561 16:21SKA003-APP\nitikon2927
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ.pdf
พรบ.การศึกษาแห่งชาติใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2561 11:02SKA003-APP\nitikon2927
-พรบ.ครูฉบับที่-3).pdf
-พรบ.ครูฉบับที่-3)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2561 11:01SKA003-APP\nitikon2927
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539.doc
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/1/2556 10:27SKA003-APP\nitikon
พรบ.ทุจริต 2542.pdf
พรบ.ทุจริต 2542ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2561 11:02SKA003-APP\nitikon2927
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542.pdf
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2561 15:14SKA003-APP\nitikon2927
พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 2547.pdf
พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 2547ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/1/2556 10:22SKA003-APP\nitikon
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539pdf
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/1/2556 10:30SKA003-APP\nitikon
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(เพื่อขึ้นเว๊ป).docx
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(เพื่อขึ้นเว๊ป)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2561 10:50SKA003-APP\nitikon2927
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.2547.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.2547ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/1/2556 10:37SKA003-APP\nitikon
สรุป 13 ข้อ สาระสำคัญพรบ.คอมพิวเตอร์.docx
สรุป 13 ข้อ สาระสำคัญพรบ.คอมพิวเตอร์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/7/2561 10:45SKA003-APP\nitikon2927