ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> ดาวน์โหลดเอกสาร  

ดาวน์โหลดเอกสาร

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
โฟลเดอร์: ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและะกิ่งอำเภอ พศ. 2520
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและะกิ่งอำเภอ พศ. 2520ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/8/2557 9:50SKA003-APP\check
การบริหารสัญญาจ้าง.pdf
การบริหารสัญญาจ้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/4/2560 15:11SKA003-APP\check
คู่มือโครงการอาหารกลางวัน(Thai School Lunch).pdf
คู่มือโครงการอาหารกลางวัน(Thai School Lunch)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/6/2561 13:25SKA003-APP\check2961
คู่มือบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์.pdf
คู่มือบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/2/2557 8:22SKA003-APP\check
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561.pdf
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/6/2561 9:07SKA003-APP\check2961
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/4/2560 15:26SKA003-APP\check
สรุปสาระสำคัญ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ  พ.ศ. 2560.pdf
สรุปสาระสำคัญ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/4/2560 15:27SKA003-APP\check
สารพันปัญหาด้านพัสดุ.docx
สารพันปัญหาด้านพัสดุใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/4/2560 15:54SKA003-APP\check