ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> ข่าว สพป.สงขลา เขต3  

ข่าว สพป.สงขลา เขต3

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
เงินเดือนวิทยากรอิสลามแบบเข้มใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/1/2561 10:01
โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/11/2557 8:44
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
21/10/2557 11:28
สมาคมพัฒนาครู เชิญประชุมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/9/2557 11:21
สิ่งที่แนบ
คู่มือดาวน์โหลด e-mes ปี 57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/8/2557 16:40
แจ้งธุรการโรงเรียนที่มีระบบวิทยุสื่อสาร โปรแกรม FRN เสร็จแล้ว เข้าไปเปิดระบบความถี่เพื่อทดสอบสัญญาณด้วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/8/2557 14:14
สิ่งที่แนบ
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
15/8/2557 8:37
สิ่งที่แนบ
สรุปยอดบริจาคห้องละหมาด และค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 16-7-57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1/8/2557 9:42
สิ่งที่แนบ
รายชื่อผู้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดควนนาหว้า (ควนขี้แรด) อ.จะนะ จ.สงขลาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/7/2557 10:10
สิ่งที่แนบ
รายชื่อผู้ร่วมสร้างอาคารละหมาดใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/6/2557 9:23
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาพลศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
16/6/2557 15:49
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/6/2557 15:02
สิ่งที่แนบ
บัญชีรายชื่อโรงเรียนและนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดระดับเขตพื้นที่ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
31/3/2557 15:49
สิ่งที่แนบ
ปฏิทินการอบรมสัมมนากิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
20/3/2557 8:30
สิ่งที่แนบ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/3/2557 13:29
สิ่งที่แนบ
รายชื่อโรงเรียนที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย "โรงเรียนบ้านห้วยบอน อ.สะบ้าย้อย"ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
20/2/2557 9:37
สิ่งที่แนบ
รายชื่อโรงเรียนที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย "โรงเรียนบ้านเก่า อ.สะบ้าย้อย"ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/2/2557 15:52
สิ่งที่แนบ
รายชื่อนักเรียนผ่าน การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ2557‏ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/1/2557 15:16
สิ่งที่แนบ
รายชื่อผู้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/1/2557 17:33
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/1/2557 9:42
สิ่งที่แนบ
รายชื่อโรงเรียนและรายชื่อผู้ร่วมบริจาคเงินเพื่อทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนาทวี ในวันที่ 10 พ.ย.2556ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
12/11/2556 8:06
สิ่งที่แนบ
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างวิสัยทัศน์สงขลา 2570ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
31/7/2556 11:06
สิ่งที่แนบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/5/2556 11:45
สิ่งที่แนบ
ขยายเวลายื่นคำขอรับการประเมินวิทยะฐานเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/5/2556 20:55
สิ่งที่แนบ
ปฏิทินการจัดประชุม/อบรมครูและบุคลาการทางการศึกษา ในปีงบประมาณ 2556 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
20/5/2556 9:08
การขอขึ้นทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสงค์ส่งผู้แทนเป็นกรรมสรรหากรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสงขลาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/5/2556 10:11
หลักเกณฑ์การขอยื่นวิทยะฐานะ ว.5ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/5/2556 16:32
การเข้าค่ายนักเรียนศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1/5/2556 14:46
ดูผลสอบ NT ปีการศึกษา 2555 (รายบุคคล)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/4/2556 15:42
สืบค้นรายงานผล NT ปีการศึกษา 2555 ระดับบุคคลและระดับโรงเรียนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/4/2556 15:38
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/4/2556 11:37
สิ่งที่แนบ
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/2/2556 11:40
แจ้งจากฝ่ายตรวจสอบภายในใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
20/2/2556 11:59
แจ้งโรงเรียนกรณีกระดาษคำตอบวิชาสังคมฯของชั้นป.5 หัวกระดาษเป็นชั้น ป.2ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
20/2/2556 9:41
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2555ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/2/2556 11:30
สิ่งที่แนบ
โครงการอบรมพื้นฐาน Android Mobile Programming ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2556ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
31/1/2556 11:45
การประชุมวิชาการส่งเสริมการอ่าน ประจำปี ๒๕๕๖ ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/1/2556 22:59