ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> คำสั่งมอบหมายงานภายในเขต  

คำสั่งมอบหมายงานภายในเขต

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
คำสั่งมอบหมายงาน 195/2557 ลว 22 พค 57 (รอง ผอ.เขต)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2557 14:21
สิ่งที่แนบ
คำสั่งมอบหมายงาน 189/2557 ลว. 14 พค 57 (กลุ่มนิเทศฯ)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2557 14:20
สิ่งที่แนบ
คำสั่งมอบหมายงาน 53/2557 ลว 13 กพ 57 (การเงินฯ)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2557 14:19
สิ่งที่แนบ
คำสั่งมอบหมายงาน 767/2556 ลว 20 ธ.ค.56 (ลูกจ้างชั่วคราว)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2557 14:16
สิ่งที่แนบ
คำสั่งมอบหมายงาน 371/2556 ลว 28 มิ.ย.56 (ลูกจ้างชั่วคราว)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2557 14:12
สิ่งที่แนบ
คำสั่งมอบหมายงาน 332/2556 ลว 23 พค 56 (แต่งตั้งข้าราชการ รก.ผอ.กลุ่ม สช.)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2557 14:11
สิ่งที่แนบ
คำสั่งมอบหมายงาน 238/2556 ลว 11 เม.ย56 (รอง ผอ.เขต)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2557 14:04
สิ่งที่แนบ
คำสั่งมอบหมายงาน 161/2556 ลว 22 กพ 56 (อำนวยการ)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2557 14:02
สิ่งที่แนบ
คำสั่งมอบหมายงาน 45/2556 ลว 18 มค 56 (รอง ผอ.เขต)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2557 14:01
สิ่งที่แนบ
คำสั่งมอบหมายงาน 743/2555 ลว 17 ธค 55 (ฉบับรวม)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2557 13:59
สิ่งที่แนบ
คำสั่งมอบหมายงาน 670/2555 ลว 26 ตค 55 (รอง ผอ.เขต)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2557 13:57
สิ่งที่แนบ
คำสั่งมอบหมายงาน 45/2555 ลว 23 มค 55 (กลุ่มนิเทศฯ)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2557 13:56
สิ่งที่แนบ
คำสั่งมอบหมายงาน 44/2555 ลว 23 มค 55 (อำนวยการและบุคคล)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2557 13:55
สิ่งที่แนบ
คำสั่งมอบหมายงาน 260/2553 ลว23 มิ.ย.53 (คำสั่งรวม)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2557 13:53
สิ่งที่แนบ
คำสั่งมอบหมายงาน 480/2552 ลว 9 กย 52 (กลุ่มนโยบายและแผน)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2557 13:51
สิ่งที่แนบ
คำสั่งมอบหมายงาน 744/2551 ลว 18 พย 51 (กลุ่มอำนวยการ)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2557 13:49
สิ่งที่แนบ
คำสั่งมอบหมายงาน 66/2551 ลว 12 กพ 51ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2557 13:48
สิ่งที่แนบ
คำสั่งมอบหมายงาน 205/2550 ลว 1 มิ.ย.50ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2557 13:46
สิ่งที่แนบ
คำสั่งมอบหมายงาน 7/2546 ลว.31 กค 46ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2557 13:44