ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เรื่องการกำหนดหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว 
โดย SKA003-APP\direction
 31/3/2560 20:56
 
เครือข่ายอำเภอ-เครือข่ายโรงเรียน สิ่งที่แนบ
โดย SKA003-APP\personal
 15/12/2559 14:10
 
แบบเปลี่ยนเวร สิ่งที่แนบ
โดย SKA003-APP\direction
 6/6/2559 11:45
 
คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน สิ่งที่แนบ
โดย SKA003-APP\direction
 18/2/2559 16:09