ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> ข่าวประชาสัมพันธ์ > การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้ผ่านการรับรองความรู้ 9 มาตรฐาน  

ข่าวประชาสัมพันธ์: การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้ผ่านการรับรองความรู้ 9 มาตรฐาน

ชื่อเรื่อง

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้ผ่านการรับรองความรู้ 9 มาตรฐาน 

เนื้อความ

คุรุสภากำหนดให้มีเอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพิ่มเติม 1 ฉบับ คือ หนังสือนำส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ดาวน์โหลดแบบหนังสือนำส่งได้ที่ เอกสารการขอรับบริการ)

หมดอายุ

 
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 13/3/2556 13:06  โดย SKA003-APP\kspsk3 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 13/3/2556 13:07  โดย SKA003-APP\kspsk3