ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
รายการแจ้งโอนประจำวัน
  
> ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน  

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำงวดที่ 1 -16 ประจำปี 2561ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/10/2561 17:04
สิ่งที่แนบ
รายละเอียดการจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/10/2561 21:41
สิ่งที่แนบ
9 รายงานผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2561 1 ตค 60 - 28 กย 61ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/10/2561 18:43
สิ่งที่แนบ
8 รายงานผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2561 1 ตค 60 - 3 กย 61ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/10/2561 18:43
สิ่งที่แนบ
7 รายงานผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2561 1 ตค 60 - 31 กค 6ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/10/2561 18:42
สิ่งที่แนบ
6 รายงานผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2561 1 ตค 60 - 30 มิยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/10/2561 18:42
สิ่งที่แนบ
5 รายงานผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2561 1 ตค 60 - 31 พค 61ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/10/2561 18:41
สิ่งที่แนบ
4 รายงานผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2561 1 ตค 60 - 17 พค 61ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/10/2561 18:41
สิ่งที่แนบ
3 รายงานผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2561 1 ตค 60 - 17 เมยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/10/2561 18:41
สิ่งที่แนบ
2 รายงานผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2561 1 ตค 60 - 21 มีค .pdfใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/10/2561 18:40
สิ่งที่แนบ
1 รายงานผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2561 1 ตค 60 - 31 มค 61ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/10/2561 18:39
สิ่งที่แนบ
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1-3ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/10/2561 18:38
สิ่งที่แนบ
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัตืหน้าที่ Company User Authorizerใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/10/2561 18:37
สิ่งที่แนบ
คำสั่ง มอบหมายงานในภาระหน้าที่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/10/2561 18:36
สิ่งที่แนบ
เอกสาร ขอความอนุเคราะห์คู่มือใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/10/2561 18:35
สิ่งที่แนบ
คำสั่ง การยืมและการส่งใช้เงินยืม(คูปองครู)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/10/2561 18:34
สิ่งที่แนบ
สรุปรายงานการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง(คูปองครู) 2561ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/10/2561 18:30
สิ่งที่แนบ
รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/10/2561 13:13
สิ่งที่แนบ
แบบการจัดทำราคากลางอื่น2561ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
20/9/2561 9:43
สิ่งที่แนบ
ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูวิทย์,ค่าศึกษาบุตรข้าราชการ,ค่าศึกษาบุตรบำนาญ,ถอนเงินประกันสัญญาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
31/1/2561 17:47
สิ่งที่แนบ
ค่าใช้สอย,ค่ารักษาพยาบาล,ค่าศึกษาบุตรใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/1/2561 15:26
สิ่งที่แนบ
แบบฟอร์มสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินและเอกสารประกอบ เพิ่มเติมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/1/2561 9:24
สิ่งที่แนบ
แบบฟอร์มสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินและเอกสารประกอบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/1/2561 9:22
สิ่งที่แนบ
ค่ารักษาพยาบาล (ข้าราชการ) , (บำนาญ)และค่าใช้สอยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/1/2561 20:21
สิ่งที่แนบ
โอนเงินค่าเล่าเรียนบุตร ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
16/1/2561 11:45
สิ่งที่แนบ
โอนเงินช่วยพิเศษบำนาญถึงแก่กรรม18/12/2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/12/2560 16:40
สิ่งที่แนบ
โอนเงินงบประมาณ18/12/2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/12/2560 16:39
สิ่งที่แนบ
โอนเงินประกันสัญญา วันที่14/12/2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/12/2560 16:34
สิ่งที่แนบ
โอนเงินสัญญาเงินยืม7/60 18/12/2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/12/2560 16:32
สิ่งที่แนบ
ค่าใช้สอย วันที่ 14/12/2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/12/2560 16:27
สิ่งที่แนบ
โอนเงินค่าศึกษาบุตร วันที่ 13/12/2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/12/2560 16:23
สิ่งที่แนบ
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจ้างลูกจ้างชั่วคราวใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
21/11/2560 21:05
สิ่งที่แนบ
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจ้างลูกจ้างชั่วคราวใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
21/11/2560 21:03
สิ่งที่แนบ
โอนค่ารักษาพยาบาล 2 พ.ย. 60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/11/2560 16:43
สิ่งที่แนบ
โอนค่าจ้าง รปภ.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/10/2560 20:36
สิ่งที่แนบ
โอนรายได้ค่าปรับ 10ต.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/10/2560 20:35
สิ่งที่แนบ
โอนค่าสาธารณูปโภคโอน10ต.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/10/2560 20:34
สิ่งที่แนบ
รายการโอนเงินกองทุนเพื่ออาหารกลางวันใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/10/2560 16:14
สิ่งที่แนบ
ค่าใช้สอยโอนวันที่4ต.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
9/10/2560 14:06
สิ่งที่แนบ
ค่ารักษาพยาบาล โอน4ต.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
9/10/2560 14:06
สิ่งที่แนบ
คูปองครูส่งเบิก โอนวันที่ 4 ต.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
9/10/2560 14:05
สิ่งที่แนบ
โอนค่าวิทยากรอิสลาม วันที่3ต.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
9/10/2560 14:04
สิ่งที่แนบ
โอนค่าจ้าง รปภ.วันที่3ต.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
9/10/2560 14:04
สิ่งที่แนบ
โอนค่าใช้สอย วันที่29ก.ย.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
9/10/2560 14:03
สิ่งที่แนบ
รายการโอน 3 ต.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/10/2560 16:41
สิ่งที่แนบ
ค่าใช้สอย โอน28ก.ย.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/9/2560 16:18
สิ่งที่แนบ
ค่ารักษาพยาบาลโอน27ก.ย.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/9/2560 9:30
สิ่งที่แนบ
โอนทุนภูมิทายาทไม่ต่อเนื่อง(กรุงไทย)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/9/2560 9:27
สิ่งที่แนบ
คูปองครู ครั้งที่9 โอน27ก.ย.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/9/2560 9:26
สิ่งที่แนบ
คูปองครูส่งเบิกโอน27ก.ย.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/9/2560 9:25
สิ่งที่แนบ
คชจ.เดินทางไปราชการโอน27ก.ย.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/9/2560 9:24
สิ่งที่แนบ
ประกาศราคากลางจัดทำคู่มือการอบรมด้านงานพัสดุและการเงินบัญชีใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/9/2560 19:54
สิ่งที่แนบ
ประกาศราคากลางทำหนังสือ ๙ ตามรอยพ่อใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/9/2560 19:53
สิ่งที่แนบ
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือห้องสมุมมีชีวิต ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/9/2560 12:08
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือห้องสมุมมีชีวิต ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/9/2560 12:06
สิ่งที่แนบ
ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อสำเร็จรูป 4 สาระการเรียนรู้ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/9/2560 11:58
สิ่งที่แนบ
คชจ.เดินทางไปราชการโอน22ก.ย.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/9/2560 19:16
สิ่งที่แนบ
ค่าการศึกษาบุตร-บำนาญโอน25ก.ย.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/9/2560 19:15
สิ่งที่แนบ
ค่าใช้สอยโอน25ก.ย.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/9/2560 19:13
สิ่งที่แนบ
ประกาศราคากลางวัสดุคงคลังใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/9/2560 15:31
สิ่งที่แนบ
ประกาศราคากลางค่าซ่อมวิทยุสื่อสารใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/9/2560 19:41
ลูกหนี้เงินยืม โอน19ก.ย.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/9/2560 15:47
สิ่งที่แนบ
โอนคูปองครูครั้งที่8ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/9/2560 15:45
สิ่งที่แนบ
โอนค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร 19ก.ย.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/9/2560 15:44
สิ่งที่แนบ
โอนค่าใช้สอย วันที่ 18 ก.ย.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/9/2560 15:42
สิ่งที่แนบ
ค่าใช้สอย โอน 15 ก.ย. 60 (2)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/9/2560 15:06
สิ่งที่แนบ
ค่าใช้สอย โอน 15 ก.ย.60 (1)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/9/2560 15:05
สิ่งที่แนบ
โอนค่ากรรมการสถานศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/9/2560 15:03
สิ่งที่แนบ
ค่าใช้สอยและสัมพันธ์ชุมชนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
12/9/2560 16:17
สิ่งที่แนบ
คูปองครูครั้งที่7 โอน 8 ก.ย.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
12/9/2560 16:16
สิ่งที่แนบ
โอนเงินครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
12/9/2560 16:12
สิ่งที่แนบ
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 5 รายการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/9/2560 21:03
สิ่งที่แนบ
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/9/2560 20:59
สิ่งที่แนบ
โอนค่าการศึกษาและค่ารักษาพยาบาล3ส.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/9/2560 14:50
สิ่งที่แนบ
โอนค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล29ส.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/9/2560 14:49
สิ่งที่แนบ
โอนค่าใช้สอยและสัมพันธ์ชุมชน25ส.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/9/2560 14:49
สิ่งที่แนบ
โอนเงินคูปองครูวันที่31 ส.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/9/2560 14:47
สิ่งที่แนบ
ค่าใช้สอยและสัมพันธ์ชุมชนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/8/2560 13:42
สิ่งที่แนบ
โอนคูปองครูที่ส่งหลักฐานขอเบิกใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/8/2560 13:42
สิ่งที่แนบ
โอนเงินยืมคูปองครูครั้งที่5ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/8/2560 13:41
สิ่งที่แนบ
คตท.ปฏิบัติงานคุรุสภาฯใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/8/2560 9:28
สิ่งที่แนบ
โอนคชจ.ฝึกอบรมและค่าวิทยากรอิสลามรายชั่วโมงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/8/2560 9:28
สิ่งที่แนบ
โอนเงินยืมโครงการพัฒนาครูฯใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/8/2560 10:46
สิ่งที่แนบ
โอนค่าใช้สอยวันที่21ส.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/8/2560 10:45
สิ่งที่แนบ
โอนรปภ.ครูและวิทยากร2 รายใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/8/2560 10:44
สิ่งที่แนบ
โอนค่าการศึกษาบุตร วันที่21ส.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/8/2560 10:42
สิ่งที่แนบ
โอนเงินกรรมการสถานศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
21/8/2560 11:19
สิ่งที่แนบ
ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้สอยโอน17ส.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
21/8/2560 11:18
สิ่งที่แนบ
โอนเงินโครงการพระพุทธศาสนาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
21/8/2560 11:18
สิ่งที่แนบ
แจ้งโอนเงินยืม โครงการพัฒนาครูฯใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/8/2560 14:54
สิ่งที่แนบ
โอนค่าการศึกษา,ค่ารักษาพยาบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
11/8/2560 10:38
สิ่งที่แนบ
ราคากลางไปศึกษาดูงาน 27 ถึง 31 ก.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/7/2560 9:57
ราคากลางไปศึกษาดูงานกาญจนบุรีใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/7/2560 9:47
สิ่งที่แนบ
โอนค่าศึกษาบุตร วันที่18 ก.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/7/2560 9:28
สิ่งที่แนบ
ราคากลางจ้างทำสมุุดสำหรับนักเรียนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/7/2560 15:05
สิ่งที่แนบ
โอนเงินประจำวันที่ 28 มิ.ย.2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/6/2560 16:21
สิ่งที่แนบ
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการค่าพาหนะไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
16/6/2560 15:07
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการค่าพาหนะไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
16/6/2560 15:06
สิ่งที่แนบ
รายละเอียดการโอนวันที่8มิ.ย.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
9/6/2560 9:28
สิ่งที่แนบ
รายการโอนวันที่5มิ.ย.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/6/2560 15:02
1 - 100 ถัดไป