ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ  

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
21/9/2560 11:19
ดาวน์โหลดวิดิโอ ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 21 – 22 ก.พ. 60 แผ่นที่ 6ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/3/2560 14:08
ดาวน์โหลดวิดิโอ ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 21 – 22 ก.พ. 60 แผ่นที่ 5ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/3/2560 14:05
ดาวน์โหลดวิดิโอ ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 21 – 22 ก.พ. 60 แผ่นที่ 4ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/3/2560 14:02
ดาวน์โหลดวิดิโอ ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 21 – 22 ก.พ. 60 แผ่นที่ 3ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/3/2560 13:59
ดาวน์โหลดวิดิโอ ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 21 – 22 ก.พ. 60 แผ่นที่ 1ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/3/2560 13:54
ดาวน์โหลดวิดิโอ ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 21 – 22 ก.พ. 60 แผ่นที่ 2ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/3/2560 13:54
การรวบรวมงานวิจัย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 3ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/11/2559 10:35
ดาวน์โหลดวิดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 แผ่นที่ 15ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/10/2559 14:49
ดาวน์โหลดวิดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 แผ่นที่ 14ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/10/2559 14:37
ดาวน์โหลดวิดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 แผ่นที่ 13ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/10/2559 14:18
ดาวน์โหลดวิดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 แผ่นที่ 12ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/9/2559 14:39
ดาวน์โหลดวิดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 แผ่นที่ 11ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/9/2559 14:27
ดาวน์โหลดวิดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 แผ่นที่ 10ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/9/2559 13:49
ดาวน์โหลดวิดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 แผ่นที่ 9-2ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
9/9/2559 13:15
ดาวน์โหลดวิดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 แผ่นที่ 9-1ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
9/9/2559 11:16
ดาวน์โหลดวิดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 แผ่นที่ 8-2ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/9/2559 13:08
ดาวน์โหลดวิดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 แผ่นที่ 8-1ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/9/2559 8:49
ดาวน์โหลดวิดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 แผ่นที่ 7ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/9/2559 10:02
ดาวน์โหลดวิดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 แผ่นที่6-2ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/8/2559 15:46
ดาวน์โหลดวิดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 แผ่นที่ 6-1ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/8/2559 14:37
ดาวน์โหลดวิดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 แผ่นที่5ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/8/2559 10:51
ดาวน์โหลดวิดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 แผ่นที่4ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
15/8/2559 10:56
ดาวน์โหลดวิดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 แผ่นที่3ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/8/2559 9:14
ดาวน์โหลดวิดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 แผ่นที่2ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/8/2559 15:50
ดาวน์โหลดวิดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ป.5 แผ่นที่1ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/7/2559 13:59
ดาวน์โหลดวิดีโอเฉลิมพระเกียรติใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
31/5/2559 14:42
สิ่งที่แนบ
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการคิดใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/6/2558 9:34
สิ่งที่แนบ
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่พิมพ์และนำส่งข้อมูลกระดาษคำตอบ NT ปีการศึกษา 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/2/2558 10:41
ประกาศนโยบายปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
12/1/2558 21:51
สิ่งที่แนบ
แบบฝึกหลักภาษาไทยป.6ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/11/2557 14:12
ให้โรงเรียน download pre o-netใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/11/2557 13:25
โครงการนำทักษะการคิด สู่การจัดการเรียนรู้ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/6/2557 13:09
การเข้าค่ายศิลปะครู นักเรียนสู่สากลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2557 13:40
สิ่งที่แนบ
แนวทางการนำหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสู่การปฏิบัติใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/5/2557 10:39
สิ่งที่แนบ
ตัวอย่างหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/5/2557 10:35
เลื่อนกิจกรรมการเข้าค่ายศิลปะครู นักเรียน ตามโครงการพัฒนาศิลปะครู นักเรียนสู่สากลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/5/2557 9:47
การเข้าค่ายศิลปะตามโครงการพัฒนาศิลปะครู นักเรียนสู่สากล ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
15/5/2557 15:23
สิ่งที่แนบ
หลักสูตรท้องถิ่นฉบับแก้ไข 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1/5/2557 10:10
สิ่งที่แนบ
แบบวัดความสามารถในการอ่านใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/4/2557 13:11
สิ่งที่แนบ
ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง 51ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/4/2557 11:38
สิ่งที่แนบ
การนำหลักสูตรแกนกลางอาเซียน(ASEAN Curriculum sourcebook) สู่การปฏิบัติใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/4/2557 11:36
สิ่งที่แนบ
การนำหลักสูตรแกนกลางอาเซียน(ASEAN Curriculum sourcebook) สู่การปฏิบัติใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/4/2557 11:36
สิ่งที่แนบ
การนำหลักสูตรแกนกลางอาเซียน(ASEAN Curriculum sourcebook) สู่การปฏิบัติใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/4/2557 11:36
สิ่งที่แนบ
การนำหลักสูตรแกนกลางอาเซียน(ASEAN Curriculum sourcebook) สู่การปฏิบัติใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/4/2557 11:36
สิ่งที่แนบ
การนำหลักสูตรแกนกลางอาเซียน(ASEAN Curriculum sourcebook) สู่การปฏิบัติใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/4/2557 11:35
แบบฝึกอ่านออกเสียงและจับใจความเพื่อพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้นฯใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/12/2556 9:45
สิ่งที่แนบ
เชิญดาวน์โหลดแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/12/2556 8:11
การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/7/2556 16:06
ดูผลสอบ NT ปีการศึกษา 2555(รายบุคคล)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/4/2556 15:45
สืบค้นรายงานผล NT ปีการศึกษา 2555 ระดับบุคคลและระดับโรงเรียนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/4/2556 15:44
กรณีกระดาษคำตอบ las ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/2/2556 9:25
ขอเชิญทุกโรงเรียนชมวีดีทัศน์ "มีรอยพระบาทนำ ธ ทรงทำให้เราดู"ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
15/2/2556 11:28
แจ้งประกาศสอบ LASใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/2/2556 20:48
แจ้งประกาศการสอบNT ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/2/2556 10:30
สิ่งที่แนบ
ประกาศผลสอบการแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
20/1/2556 21:10
ให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อครูผู้สอนพละศึกษาและครูผู้สอนสุขศึกษาของโรงเรียนทุกโรงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/1/2556 13:37
การจัดทำข้อตกลง(MOU) โครงการRIGHT TO PLAY ของมูลนิธิยูนิเซฟใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/1/2556 13:35
แจ้งการเพิ่มลดข้อมูลนักเรียน O-netใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
11/1/2556 10:26