ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หน้าแรก
  
> เนื้อหาทั้งหมดของไซต์  

เนื้อหาทั้งหมดของไซต์

เพจนี้จะแสดงไลบรารี รายการ กระดานอภิปราย และแบบสำรวจทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ให้คลิกชื่อของไลบรารีหรือรายการเพื่อดูเนื้อหาของไลบรารีหรือรายการนั้น ถังรีไซเคิลจะมีรายการที่ถูกลบ เมื่อต้องการสร้างไลบรารีหรือรายการใหม่ ให้คลิก 'สร้าง'
มุมมอง: 
  ชื่อ คำอธิบาย รายการ ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด

  ไลบรารีเอกสาร

km km  km การจัดการความรู้ สพป.สข.3  1 6 ปีที่แล้ว
nt ปีการศึกษา2555 nt ปีการศึกษา2555    4 6 ปีที่แล้ว
o-net2554 o-net2554    4 6 ปีที่แล้ว
หน่วยการเรียนรู้อาเซียน หน่วยการเรียนรู้อาเซียน    5 6 ปีที่แล้ว
เอกสารดาวน์โหลด เอกสารดาวน์โหลด    6 3 ปีที่แล้ว
เอกสารที่ใช้ร่วมกัน เอกสารที่ใช้ร่วมกัน  ใช้เอกสารร่วมกับทีมด้วยการเพิ่มเอกสารลงในไลบรารีเอกสารนี้  1 6 ปีที่แล้ว

  ไลบรารีรูปภาพ

ไม่มีไลบรารีรูปภาพ

  รายการ

nt onet 53 nt onet 53    0 6 ปีที่แล้ว
nt-onet nt-onet    0 6 ปีที่แล้ว
การเชื่อมโยง การเชื่อมโยง  ใช้รายการการเชื่อมโยงเพื่อค้นหาการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจที่สมาชิกของทีมของคุณอาจจะพบว่าน่าสนใจหรือมีประโยชน์  0 6 ปีที่แล้ว
ข้อความประกาศ ข้อความประกาศ  ใช้รายการข้อความประกาศเพื่อติดประกาศข้อความบนโฮมเพจของไซต์ของคุณ  1 6 ปีที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ    59 15 เดือนที่แล้ว
งาน งาน  ใช้รายการงานเพื่อติดตามงานที่คุณหรือทีมของคุณต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์  0 6 ปีที่แล้ว
นิเทศออนไลน์ นิเทศออนไลน์    0 6 ปีที่แล้ว
แบบรายงานข้อมูลนักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง แบบรายงานข้อมูลนักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง    6 4 ปีที่แล้ว
ปฏิทิน ปฏิทิน  ใช้รายการปฏิทินเพื่อให้ได้รับแจ้งอยู่เสมอเกี่ยวกับการประชุม วันครบกำหนด และเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น  0 6 ปีที่แล้ว
สื่อ 8 กลุ่มสาระ (เกมส์) สื่อ 8 กลุ่มสาระ (เกมส์)  http://202.29.215.90/download/nitest1/menu_Game56.swf  0 4 ปีที่แล้ว
สื่อ 8 สาระ สื่อ 8 สาระ    1 4 ปีที่แล้ว
สื่อคณิตศาสตร์ สื่อคณิตศาสตร์    6 6 ปีที่แล้ว
สื่อภาษาไทย สื่อภาษาไทย    6 6 ปีที่แล้ว
สื่อภาษาอังกฤษ สื่อภาษาอังกฤษ    1 4 ปีที่แล้ว
สื่อวิทยาศาสตร์ สื่อวิทยาศาสตร์    7 6 ปีที่แล้ว

  กระดานอภิปราย

การจัดการความรู้km การจัดการความรู้km    0 6 ปีที่แล้ว
การอภิปรายของทีม การอภิปรายของทีม  ใช้รายการอภิปรายกลุ่มเพื่อเก็บการอภิปรายในลักษณะกลุ่มข่าวที่มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับทีมของคุณ  0 6 ปีที่แล้ว

  แบบสำรวจ

ไม่มีแบบสอบถาม

  ไซต์และพื้นที่ทำงาน

ไม่มีไซต์ย่อยหรือพื้นที่ทำงาน

  ถังรีไซเคิล

ถังรีไซเคิล ถังรีไซเคิล  ใช้เพจนี้เพื่อคืนค่ารายการที่คุณได้ลบออกจากไซต์นี้ หรือเพื่อล้างรายการที่ถูกลบ 0