ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม > ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557  

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม: ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557

ชื่อเรื่อง

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ  พ.ศ. 2557 

เนื้อความ

สพป.สงขลา เขต 3  ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ว่าตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  มาตรา 46  กำหนดให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบตามแบบและระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด  จึงให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

หมดอายุ

 
สิ่งที่แนบ
การจัดทำบัญชีโรงเรียน.pdf    
สร้าง เมื่อ 25/12/2557 11:52  โดย SKA003-APP\opec 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 25/12/2557 11:52  โดย SKA003-APP\opec