ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม > p4  

ข้อมูลจำนวนผู้ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

ข้อมูล    วันที่  30 พฤษภาคม  2556

วิทยฐานะ

จำนวน (ราย)

สายงานการสอน

สายบริหาร

ศึกษานิเทศก์

รอง ผอ.สพป.

เชี่ยวชาญ

2

1

 

 

ชำนาญการพิเศษ

157

130

5

6