ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> คู่มือการปฏิบัติงาน  

คู่มือการปฏิบัติงาน

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
ขั้นตอนการขอคัดสำเนา ก.พ. 7.pdf
ขั้นตอนการขอคัดสำเนา ก.พ. 7ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/6/2561 10:05SKA003-APP\personal1850
ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัว.pdf
ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/6/2561 10:05SKA003-APP\personal1850
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน.pdf
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/6/2561 10:05SKA003-APP\personal1850
งานการช่วยราชการ.pdf
งานการช่วยราชการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/6/2561 13:59SKA003-APP\personal1850
งานการประเมินวิทยฐานะ.pdf
งานการประเมินวิทยฐานะใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/6/2561 14:22SKA003-APP\personal1850
งานการย้าย.pdf
งานการย้ายใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/6/2561 13:55SKA003-APP\personal1850
งานการเลื่อน.pdf
งานการเลื่อนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/6/2561 13:52SKA003-APP\personal1850
งานการโอน.pdf
งานการโอนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/6/2561 14:20SKA003-APP\personal1850
งานเงินเดือน ค่าตอบแทน และบำเน็ญความชอบ.pdf
งานเงินเดือน ค่าตอบแทน และบำเน็ญความชอบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/6/2561 14:01SKA003-APP\personal1850
งานวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์.pdf
งานวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/6/2561 14:26SKA003-APP\personal1850
งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง.pdf
งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้งใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/6/2561 13:50SKA003-APP\personal1850
งานอัตรากำลัง.pdf
งานอัตรากำลังใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/6/2561 13:47SKA003-APP\personal1850
แนวปฏิบัติการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ.pdf
แนวปฏิบัติการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/6/2561 10:26SKA003-APP\personal1850
แนวปฏิบัติการขอหนังสือรับรองเงินเดือน.pdf
แนวปฏิบัติการขอหนังสือรับรองเงินเดือนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/6/2561 10:26SKA003-APP\personal1850
มอบอำนาจอนุมัติเดินทางไปราชการ.pdf
มอบอำนาจอนุมัติเดินทางไปราชการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/6/2561 14:27SKA003-APP\personal1850