ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบุคคล  

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบุคคล

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 (ปิดรับสมัคร)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ณ วันที่ 15 มกราคม 2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สรุปจำนวนผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราว ณ วันที่ 14 มกราคม 2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ตำแหน่งว่างและความต้องการวิชาเอก สพปงสงขลา 3 (3 ม.ค.2560)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2559ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ โครงการเพชรในตม เข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรับรายงานตัว นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สรุปสถิติการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศ รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศตำแหน่งว่างที่ใช้บรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 59ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
.ให้โรงเรียนรายงานการอบรม tepe onlineใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
แบบฟอร์ม เสนอประวัติและผลงาน สมัครคัดเลือก ครูผู้ช่วย ว17(พื้นที่ จชต.)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
การจัดจ้างอัตราจ้างชั่วคราว บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
การจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ (ให้ลำดับที่ 11-13) ไปรายงานตัวใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สรุปจำนวนเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ครูผู้ช่วย ข้อมูล ณ 19 พ.ย.58ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย (19 พ.ย.58)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย ณ วันที่ 5 พ.ย.58 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
แบบสรุประยะเวลาการจ้าง สำหรับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สรุปจำนวนการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศแก้ไขบัญชีตำแหน่งว่างที่ใช้บรรจุและแต่งตั้งนองผู้อำนวยการสถานศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ข้อมูลอัตรากำลังและตำแหน่งว่าง รร.ในสังกัด สพป.สงขลา เขต 3ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ข. และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค. ตำแหน่งครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ข การสอบแข่งขันฯครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สถานที่พักในพื้นที่อำเภอนาทวีใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย จำนวนทั้งสิ้น 1529 รายใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯครูผู้ช่วย ณ วันที่่ 28 มี.ค.2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯครูผู้ช่วย ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯครูผู้ช่วย ณ วันที่ 26 มี.ค.58ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค.58ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
แบบทะเบียนประวัติและ แบบ ก.ค.ศ. 16ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ผังห้องสอบผู้บริหารสถานศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ใบสมัครและแบบประเมินประวัติและผลงาน ตามประกาศเพิ่มเติม กลุ่มทั่วไปเขตพื้นที่ปกติใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม กลุ่มทั่วไป เขตพื้นที่ปกติใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ใบสมัครและแบบประเมินประวัติและผลงาน การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ วันที่ 13 ม.ค.58ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคลากรวิทย์-คณิต ณ วันที่ 9 ม.ค.58ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพฯบรรจุเป็นข้าราชการครูใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ เพื่่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
รับรายงานตัวนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพเพื่อคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ให้ผู้สอบแข่งขันได้สังกัด สพป.ปัตตานี เขต ๒ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ สังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
เชิญดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูล ก.ค.ศ.16 และระบบเอกสารก่อตั้งสิทธิ์ (พ.ศ. 2557)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียนไปรายงานตัว (ลำดับที่ 3)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เข้ารับราชการตำแหน่งครุผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
รับสมัครสอบคัดเลือกบคคลเพื่อจัดจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรับรายงานตัวนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สพป.ปัตตานี เขต 3 รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 15 ตำแหน่งใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สพป.อ่างทอง รับย้ายศึกษานิเทศก์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สพป.ลำปาง เขต 3 รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 20 ตำแหน่งใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 13 ตำแหน่งใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 18 ตำแหน่งใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สพป.ลำปาง เขต 1 รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 1 ตำแหน่งใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
สพป.สระแก้ว เขต 2 รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2 ตำแหน่งใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน ลำดับที่ ๒๒ ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ด่วน ให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ ไปรายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน บรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูฯใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนรัฐบาลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศรับรายงานตัวนักศึกษาทุนรัฐบาลโครงการผลิตครูมืออาชีพและโครงการเพชรในตม เพื่อคัดเลือกเข้ารับราชราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1 - 100 ถัดไป