ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> ข่าววิทยะฐานะ  

ข่าววิทยะฐานะ

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
วิทยฐานะ ว21ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/11/2560 13:50
สิ่งที่แนบ
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ เป็นที่ประจักษ์เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/6/2556 14:12
สิ่งที่แนบ
ขยายเวลายื่นคำขอรับการประเมินวิทยะฐานเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ว.5ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/5/2556 20:57
สิ่งที่แนบ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/5/2556 10:19
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/1/2556 14:01
สิ่งที่แนบ
แบบขอยื่นวิทยะฐานะ ว.10ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/12/2555 11:52