ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> สารสนเทศ2558  

สารสนเทศ2558

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
1.จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ2558.xls
1.จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:45SKA003-APP\plan
10. นักเรียนออกกลางคันแยกรายชั้น57.xls
10. นักเรียนออกกลางคันแยกรายชั้น57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:46SKA003-APP\plan
11. จำนวนนักเรียน  ขนาด ขยายโอกาส รายอำเภอ2558.xls
11. จำนวนนักเรียน ขนาด ขยายโอกาส รายอำเภอ2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:46SKA003-APP\plan
2. จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา2558.xls
2. จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:45SKA003-APP\plan
3. จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ2558.xls
3. จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:45SKA003-APP\plan
4. จำนวนนักเรียนรายชั้นและ ขนาดโรงเรียน2558.xls
4. จำนวนนักเรียนรายชั้นและ ขนาดโรงเรียน2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:45SKA003-APP\plan
5. นักเรียนรายชั้นขนาดเล็ก.xls
5. นักเรียนรายชั้นขนาดเล็กใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:46SKA003-APP\plan
6. นักเรียนรายชั้นขยายโอกาส.xls
6. นักเรียนรายชั้นขยายโอกาสใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:46SKA003-APP\plan
7. นักเรียนจบป.6_57.xls
7. นักเรียนจบป.6_57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:46SKA003-APP\plan
8. นักเรียนจบ ม.3_57.xls
8. นักเรียนจบ ม.3_57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:46SKA003-APP\plan
9. นักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ57.xls
9. นักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:46SKA003-APP\plan