ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> แผนปฏิบัติการ ปี 2558  

แผนปฏิบัติการ ปี 2558

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
1. ส่วนที่ 1 บทนำและบริบทที่เกี่ยวข้อง (นโยบายหน่วยเหนือ).pdf
1. ส่วนที่ 1 บทนำและบริบทที่เกี่ยวข้อง (นโยบายหน่วยเหนือ)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/7/2558 15:37SKA003-APP\plan
2. ส่่วนที่ 2 สภาพการจัดการศึกษา ปี 57.pdf
2. ส่่วนที่ 2 สภาพการจัดการศึกษา ปี 57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/7/2558 16:01SKA003-APP\plan
3. ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษาปี 58.pdf
3. ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษาปี 58ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/7/2558 16:01SKA003-APP\plan
4. ส่วนที่ 4 งบประมาณ โครงการ ปี 58.pdf
4. ส่วนที่ 4 งบประมาณ โครงการ ปี 58ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/7/2558 16:02SKA003-APP\plan
4.1 ส่วนที่ 4 งบหน้าโครงการปี 58.pdf
4.1 ส่วนที่ 4 งบหน้าโครงการปี 58ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/7/2558 16:02SKA003-APP\plan
นโยบาย สพฐ. ปี 2559.pdf
นโยบาย สพฐ. ปี 2559ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/7/2558 16:03SKA003-APP\plan
ปกแผนปฏิบัติการปี 2558 สพป.สข.3.pdf
ปกแผนปฏิบัติการปี 2558 สพป.สข.3ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/7/2558 16:02SKA003-APP\plan
ประกาศคณะทำแผนเขตปี 2558 _10_11_57.pdf
ประกาศคณะทำแผนเขตปี 2558 _10_11_57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/7/2558 16:02SKA003-APP\plan
สารบัญคำนำ ภาคผนวก แผนปี 2558.pdf
สารบัญคำนำ ภาคผนวก แผนปี 2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/7/2558 16:02SKA003-APP\plan