ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> สารสนเทศ2560  

สารสนเทศ2560

นโยบายและแผน
แผนปฏิบัติการงบประมาณ 2559 ของ สพฐ.
แผนกลยุทธ์ 2559 - 2562
รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2560
แบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการตามนโยบาย
ประชาสัมพันธ์
คลังข้อมูล
ทะเบียนโรงเรียน
สารสนเทศ2553
สารสนเทศ2554
สารสนเทศ2555
สารสนเทศ2556
สารสนเทศ2557
สารสนเทศ2558
สารสนเทศ2559
สารสนเทศ2560
ดาวน์โหลด
แบบประมาณราคาวัสดุ
ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสงขลา
ราคาวัสดุก่อสร้าง สพฐ.
คู่มือการใช้โปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการ
การจัดทำแผนพัฒนา
รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน2
สารสนเทศทางการศึกษา
บุคคลและกลุ่ม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec สพฐ.)
Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
โฟลเดอร์: ข้อมูลครูและอื่นๆ
ข้อมูลครูและอื่นๆใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/12/2560 15:27SKA003-APP\plan
โฟลเดอร์: ข้อมูลนักเรียนรายโรง
ข้อมูลนักเรียนรายโรงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/12/2560 15:30SKA003-APP\plan
โฟลเดอร์: ข้อมูลนักเรียนรายอำเภอ
ข้อมูลนักเรียนรายอำเภอใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/12/2560 15:30SKA003-APP\plan