ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> เอกสารดาวน์โหลด > แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.สงขลา เขต 3  

เอกสารดาวน์โหลด

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
1. ปก (แผนปฏิบัติการ พ.ศ.2561).docx
1. ปก (แผนปฏิบัติการ พ.ศ.2561)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/5/2561 7:43SKA003-APP\administrator
2. คำนำ สารบัญ (แผนปฏิบัติการ พ.ศ.2561).docx
2. คำนำ สารบัญ (แผนปฏิบัติการ พ.ศ.2561)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/5/2561 7:44SKA003-APP\administrator
3. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป.doc
3. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/5/2561 7:42SKA003-APP\administrator
4. ส่วนที่ 2 ทิศทางการจัดการศึกษา.docx
4. ส่วนที่ 2 ทิศทางการจัดการศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/5/2561 7:42SKA003-APP\administrator
5. ผังความสอดคล้องแผนระดับต่างๆ.doc
5. ผังความสอดคล้องแผนระดับต่างๆใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/5/2561 7:42SKA003-APP\administrator
6. ส่วนที่ 3  งบประมาณ โครงการ (แยกกลุ่มโครงการ).docx
6. ส่วนที่ 3 งบประมาณ โครงการ (แยกกลุ่มโครงการ)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/5/2561 13:18SKA003-APP\administrator
7. ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ.docx
7. ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/5/2561 7:43SKA003-APP\administrator
8. ภาคผนวก (ใบแทรก).doc
8. ภาคผนวก (ใบแทรก)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/5/2561 7:44SKA003-APP\administrator
8.1 คำสั่ง กก.รายงานผลปี 2560.pdf
8.1 คำสั่ง กก.รายงานผลปี 2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/5/2561 7:44SKA003-APP\administrator
8.2 คำสั่งกรรมการทบทวนแผน.pdf
8.2 คำสั่งกรรมการทบทวนแผนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/5/2561 7:45SKA003-APP\administrator
8.3 คำสั่งกรรมการพิจารณาโครงการแผนปี 2561.pdf
8.3 คำสั่งกรรมการพิจารณาโครงการแผนปี 2561ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/5/2561 7:45SKA003-APP\administrator
8.4 คณะจัดทำเอกสาร.docx
8.4 คณะจัดทำเอกสารใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/5/2561 7:44SKA003-APP\administrator