ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> เอกสารดาวน์โหลด > แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) ของ สพป.สงขลา เขต3  

เอกสารดาวน์โหลด

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
1. ปกแผนพัฒนาการศึกษา  (แผนพัฒนา พ.ศ.2561-2564).docx
1. ปกแผนพัฒนาการศึกษา (แผนพัฒนา พ.ศ.2561-2564)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/5/2561 13:42SKA003-APP\administrator
10. ภาคผนวก (ใบแทรก).doc
10. ภาคผนวก (ใบแทรก)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/5/2561 13:46SKA003-APP\administrator
10.1 คำสั่ง กก.รายงานผลปี 2560.pdf
10.1 คำสั่ง กก.รายงานผลปี 2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/5/2561 13:46SKA003-APP\administrator
10.2 คำสั่งทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) สพป.pdf
10.2 คำสั่งทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) สพปใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/5/2561 13:47SKA003-APP\administrator
10.3 คณะจัดทำเอกสาร.doc
10.3 คณะจัดทำเอกสารใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/5/2561 13:47SKA003-APP\administrator
2. คำนำ สารบัญ  (แผนพัฒนา พ.ศ.2561-2564).doc
2. คำนำ สารบัญ (แผนพัฒนา พ.ศ.2561-2564)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/5/2561 13:42SKA003-APP\administrator
3. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (แผนพัฒนา เขต 3).doc
3. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (แผนพัฒนา เขต 3)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/5/2561 13:43SKA003-APP\administrator
4. ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา (.docx
4. ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา (ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/5/2561 13:44SKA003-APP\administrator
5. แผนผังความสอดคล้อง จ.สงขลา (ผู้ว่าฯ).docx
5. แผนผังความสอดคล้อง จ.สงขลา (ผู้ว่าฯ)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/5/2561 13:44SKA003-APP\administrator
6. ผังความสอดคล้องแผนระดับต่างๆ.doc
6. ผังความสอดคล้องแผนระดับต่างๆใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/5/2561 13:44SKA003-APP\administrator
7. ส่วนที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนา.docx
7. ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/5/2561 13:44SKA003-APP\administrator
8. ส่วนที่ 4 โครงการ งบประมาณ.docx
8. ส่วนที่ 4 โครงการ งบประมาณใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/5/2561 13:44SKA003-APP\administrator
9. ส่วนที่ 5 การบริหารแผน.doc
9. ส่วนที่ 5 การบริหารแผนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/5/2561 13:44SKA003-APP\administrator