ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หน้าแรก
  
> เนื้อหาทั้งหมดของไซต์  

เนื้อหาทั้งหมดของไซต์

เพจนี้จะแสดงไลบรารี รายการ กระดานอภิปราย และแบบสำรวจทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ให้คลิกชื่อของไลบรารีหรือรายการเพื่อดูเนื้อหาของไลบรารีหรือรายการนั้น ถังรีไซเคิลจะมีรายการที่ถูกลบ เมื่อต้องการสร้างไลบรารีหรือรายการใหม่ ให้คลิก 'สร้าง'
มุมมอง: 
  ชื่อ คำอธิบาย รายการ ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด

  ไลบรารีเอกสาร

Mozilla Firefox 3.6.3 Mozilla Firefox 3.6.3    2 3 ปีที่แล้ว
กรอบรายการและราคา/คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เล่มที่ 1_3 กรอบรายการและราคา/คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เล่มที่ 1_3    1 5 ปีที่แล้ว
กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงานผล กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงานผล    0 4 ปีที่แล้ว
การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำแผนพัฒนา    1 4 ปีที่แล้ว
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา    1 5 ปีที่แล้ว
ข้อมูลในสังกัด ข้อมูลในสังกัด    41 14 เดือนที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน    16 3 ปีที่แล้ว
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556    1 5 ปีที่แล้ว
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เล่มที่ 2_3 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เล่มที่ 2_3    1 5 ปีที่แล้ว
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เล่มที่ 3_3(ครุภัณฑ์ดนตรี) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เล่มที่ 3_3(ครุภัณฑ์ดนตรี)    1 5 ปีที่แล้ว
คู่มือการจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา2555 คู่มือการจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา2555    1 4 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ    2 5 ปีที่แล้ว
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด    0 5 ปีที่แล้ว
ทะเบียนโรงเรียน ทะเบียนโรงเรียน    1 5 ปีที่แล้ว
นโยบายและแผน นโยบายและแผน    11 18 เดือนที่แล้ว
นโยบายและแผน2 นโยบายและแผน2    0 18 เดือนที่แล้ว
ในสังกัด ในสังกัด    0 4 ปีที่แล้ว
แบบประมาณราคาวัสดุ แบบประมาณราคาวัสดุ    0 18 เดือนที่แล้ว
แผนกลยุทธ์ 2555-2558 แผนกลยุทธ์ 2555-2558    1 5 ปีที่แล้ว
แผนปฏิบัติการ ปี 2558 แผนปฏิบัติการ ปี 2558    9 3 ปีที่แล้ว
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโต๊ะเรียน มอก.1494-52541 และเก้าอี้นักเรียน มอก.1495-2541 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโต๊ะเรียน มอก.1494-52541 และเก้าอี้นักเรียน มอก.1495-2541    1 5 ปีที่แล้ว
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2556 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2556    1 5 ปีที่แล้ว
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2556 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2556    0 5 ปีที่แล้ว
ราคาวัสดุก่อสร้าง สพฐ. ราคาวัสดุก่อสร้าง สพฐ.    0 18 เดือนที่แล้ว
ร่างเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ร่างเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556    1 5 ปีที่แล้ว
รายการประมาณราคาสพฐ. รายการประมาณราคาสพฐ.    1 5 ปีที่แล้ว
รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา    0 3 ปีที่แล้ว
รายงานอาหารกลางวัน ปี 57 รายงานอาหารกลางวัน ปี 57    1 3 ปีที่แล้ว
รายชื่อผู้บริหาร ณ 13 มีนาคม 2556 รายชื่อผู้บริหาร ณ 13 มีนาคม 2556    1 4 ปีที่แล้ว
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดฝึกทักษะก่อนประถมศึกษาและราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดฝึกทักษะก่อนประถมศึกษาและราคากลาง    1 5 ปีที่แล้ว
สารสนเทศ 2557 สารสนเทศ 2557    21 2 ปีที่แล้ว
สารสนเทศ2553 สารสนเทศ2553    28 5 ปีที่แล้ว
สารสนเทศ2554 สารสนเทศ2554    28 5 ปีที่แล้ว
สารสนเทศ2555 สารสนเทศ2555    28 5 ปีที่แล้ว
สารสนเทศ2556 สารสนเทศ2556    20 4 ปีที่แล้ว
สารสนเทศ2557 สารสนเทศ2557    12 4 ปีที่แล้ว
สารสนเทศ2558 สารสนเทศ2558    33 2 ปีที่แล้ว
สารสนเทศ2559 สารสนเทศ2559    0 2 ปีที่แล้ว
สารสนเทศ2560 สารสนเทศ2560    34 4 สัปดาห์ที่แล้ว
สารสนเทศทางการศึกษา สารสนเทศทางการศึกษา    1 16 เดือนที่แล้ว

  ไลบรารีรูปภาพ

ไม่มีไลบรารีรูปภาพ

  รายการ

GIS สพป.สงขลา เขต 3 GIS สพป.สงขลา เขต 3  http://202.143.161.138/gis/web  1 18 เดือนที่แล้ว
www.sk3.go.th www.sk3.go.th  GIS สพป.สงขลา เขต 3  0 5 ปีที่แล้ว
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555  โรงเรียนที่กรอกข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2555 ให้ตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบการยืนยันข้อมูลให้ครบถ้วนทุกตารางด้วย  0 5 ปีที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์    0 5 ปีที่แล้ว
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561    1 14 เดือนที่แล้ว
คู่มือการใช้โปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการ คู่มือการใช้โปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการ    1 5 ปีที่แล้ว
ตารางการใช้รถ ตารางการใช้รถ    5 5 ปีที่แล้ว
ทดสอบ ทดสอบ    0 18 เดือนที่แล้ว
แบบติดตาม 4 ด้าน ปี 2557 แบบติดตาม 4 ด้าน ปี 2557    0 14 เดือนที่แล้ว
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556    0 5 ปีที่แล้ว
ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสงขลา ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสงขลา  http://www.price.moc.go.th/price/sturct/index_new.asp  0 5 ปีที่แล้ว

  กระดานอภิปราย

ไม่มีกระดานอภิปราย

  แบบสำรวจ

ไม่มีแบบสอบถาม

  ไซต์และพื้นที่ทำงาน

ไม่มีไซต์ย่อยหรือพื้นที่ทำงาน

  ถังรีไซเคิล

ถังรีไซเคิล ถังรีไซเคิล  ใช้เพจนี้เพื่อคืนค่ารายการที่คุณได้ลบออกจากไซต์นี้ หรือเพื่อล้างรายการที่ถูกลบ 0